WAT IS EEN ARTERIËLE RETINALE OCCLUSIE OF OOGINFARCT?

Een bloedvat dat bloed aanvoert, wordt een arterie of een slagader genoemd. Deze hoofdslagader komt, via de oogzenuw, het oog binnen en verdeelt zich vervolgens in 4 takken. Elke tak voorziet een kwadrant van het netvlies van bloed.

Bij een arteriële afsluiting van het netvlies krijgt een deel of het gehele netvlies geen zuurstof meer. Het netvlies houdt dan direct op met functioneren en sterft na 6-24 uur af. De patiënt merkt dat het zien plotseling minder is geworden in eeen deel of in het gehele gezichtsveld. Net als bij een veneuze afsluiting in het netvlies kunnen bij een arteriële afsluiting van het netvlies door het zuurstoftekort nieuwe bloedvaatjes (neovascularisaties) gevormd worden die snel kunnen bloeden (zelden). In het netvlies worden in tegenstelling bij de veneuze afsluiting, geen bloedingen waargenomen.

Hoe deel je arteriële bloedvatafsluitingen in?

1. Arterietak occlusie (BRAO) (=branch retinal artery occlusion)

Bij een afsluiting van één tak van de slagader wordt een klein deel van het netvlies beschadigd. Indien dit bloedvat het centrum van het netvlies van bloed voorziet, zal de patiënt minder of een centrale vlek zien.

  • Ooginfarct
  • Ooginfarct

2. Arteriestam occlusie (CRAO) (=central retinal artery occlusion):

Wanneer de rote hoofdslagader van het netvlies afgesloten is, treedt de vochtlekkage in het gehele netvlies op. Het aantal nieuwe gevallen per jaar bedraagt ongeveer 8,5 per 100.000 mensen. Bij een volledige afsluiting wordt het gehele netvlies bleker. Het centrum (gele vlek, macula) heeft gen bloedvaten en blijft daardoor de rode kleur behouden. Dit wordt een cherry-red spot genoemd.

  • cherry-red spot bij ooginfarct
  • fluoangiografie onderzoek bij ooginfarct

De CRAO kan verder onderverdeeld worden in:

  • een niet-arteritische CRAO: in dit geval speelt een bloedvatontsteking geen rol bij de afsluiting. De afsluiting wordt veroorzaakt door een bloedpropje. Dit is verreweg de meest voorkomende oorzaak.

  • een arteritische CRAO: de oorzaak van de bloedvatafsluiting is een ontsteking van het bloedvat aan de zijkanten van de schedel (ter hoogte van de slaap). Deze ontsteking wordt een arteritis temporalis genoemd.

Als je nog meer wil weten, klik dan verder om het antwoord op de volgende vragen te lezen: