Blepharoplastie (ooglidcorrectie)

Het uitzicht van de ogen en oogleden is vaak het eerste wat anderen aan je gezicht opmerken. Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van je aangezicht.

Spijtig genoeg wordt de huid van de oogleden in de loop der tijd vaak 'hangerig' en worden de vetpockets die zich in de oogkas bevinden meer en meer prominent. Hangende oogleden worden meestal veroorzaakt door de veroudering van de huid, vermits de onderhuidse weefsels hun elasticiteit verliezen. Dit geeft aanleiding tot de klassieke volle bovenste oogleden, of wallen onder de ogen.

Deze aandoening kan ook familiaal aanwezig zijn. Ook bij jonge mensen komt deze aandoening voor, meestal dan tengevolge van familiale factoren, zoals de anatomische bouw van de oogkas. Een huid- en vetteveel tast de esthetiek van iemands aangezicht aan, en geeft een ouder en vermoeider uitzicht. Een erg uitgesproken vorm geeft tevens functionele problemen, zoals een verkleind gezichtsveld, of 'zware' bovenste oogleden.

De ooglidchirurgie die wordt uitgevoerd om deze aandoening te corrigeren, noemt 'blepharoplastie' of ooglidcorrectie, en heeft tot doel het esthetische uitzicht van het aangezicht en de functionele klachten te verbeteren. De ingreep gebeurt onder locale verdoving, en in ambulante omstandigheden, dus zonder ziekenhuisopname. Bij het overwegen van zo'n ingreep, moet je je verwachtingen openlijk met de oogarts bespreken. Hou altijd in gedachten dat het verwachte resultaat een verbetering, doch geen perfectie is.

Waarvoor dient de voorbereidende raadpleging?

Om te vermijden dat u te hoge of onrealistische verwachtingen koestert, worden deze met ons besproken tijdens de raadpleging die de chirurgie voorafgaat. Tevens wordt er een grondig oog- en ooglidonderzoek uitgevoerd. Wij dienen tevens op de hoogte te zijn van uw ganse oftalmologische, doch ook de algemeen medische voorgeschiedenis, en de door u gebruikte medicatie.

Vooral de aanwezigheid van schildklierlijden, hoge bloeddruk, rookgewoonten, suikerziekte, hart-en vaatziekten, het gebruik van bloedverdunners, en medicatie die de kans op het optreden van droge ogen verhoogt, zijn erg belangrijk. Ook een eventuele vroegere allergische reaktie op medicatie of op lokale verdoving, is erg belangrijk. Ook stopt u best met homeopathische medicatie, vermits sommige plantenextracten bloedverdunnend kunnen werken. Dit geldt vooral voor look, ginseng, ginko biloba, en andere. Raadpleeg in geval van twijfel steeds uw huisarts.

Bloedverdunnende geneesmiddelen, en geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, zoals aspirine, dienen tijdig voor de ingreep gestopt te worden. Ideaal wordt aspirine 10 dagen voor de ingreep gestopt. Raadpleeg hiervoor steeds uw huisarts, en vraag hem/haar of dit mogelijk is. Wanneer ze immers worden voortgenomen zonder dat we hiervan op de hoogte zijn, kan dit ernstige complicaties veroorzaken. Enkele medicamenten die in Belgie verkrijgbaar zijn, en waarvan geweten is dat ze acetylsalicylzuur bevatten, zijn : Aggrenox, Alka Seltzer, Aspirine, Aspro, Cariphar, Disprilm Sergine, Tampyrine, Acenterine, Asaflow, Cardioaspirine, Afebryl, Aspirine Duo, Aspirine-C, Nogrimine, Perdolan Compositum, Troc, Cephyl....

Als je nog meer wil weten, klik dan verder om het antwoord op de volgende vragen te lezen:

  • Hoe wordt blepharoplastie behandeld?
  • Wat na de ingreep? Wanneer volgt de controle?
  • Welke nazorg hoort bij de ingreep? Welk gevoel heb ik na de ingreep?
  • Wat zijn mogelijke complicaties en bijwerkingen?
  • Tot slot..