Blepharoplastie: Behandeling en nazorg (ooglidcorrectie)

Hoe wordt blepharoplastie behandeld?

Indien u dit wenst, kan een half uurtje voor de ingreep een licht kalmerend pilletje worden toegediend. Zodra u in de operatiekamer bent aangekomen, wordt met een viltstift op de huid aangetekend welk deel van de huid mag worden verwijderd en waar zich de prominente vetpockets bevinden. Meestal worden de lijntjes, indien mogelijk, in de natuurlijke ooglidplooien getekend. Soms wordt er op voorhand een verdovende huidzalf aangebracht gedurende 10 minuten, zodat u de verdovende prikjes niet zult voelen.

Hierna wordt het ganse aangezicht ontsmet, en wordt uw hoofd steriel afgedekt. Het ganse aangezicht blijft wel volledig vrij, zodat u geen benauwd gevoel kan krijgen, en zodat wij steeds de symmetrie van de vier oogleden kunnen beoordelen. Vervolgens worden de oogleden verdoofd met enkele prikjes langs buiten en soms langs binnen. Dit kan licht gevoelig zijn, te vergelijken met de verdoving die u ondergaat bij uw tandarts. Nadien voelt u zo goed als niets meer van de ingreep.

Ooglidcorrectie

Bovenste oogleden 

Vanaf acht tot negen millimeter boven de ooglidrand wordt een stukje huid weggenomen. Nadien worden indien nodig de vetpockets opgezocht, en eveneens verwijderd. De ingreep op zich duurt ongeveer een klein uurtje.

Na de ingreep wordt de wonde gesloten met een doorlopende hechting. Indien de gebruikte hechting niet spontaan oplost, dient u na vijf tot zeven dagen deze hechting te laten verwijderen.

Op het einde van de ingreep hebt u soms het gevoel dat u de ogen niet meer volledig kan sluiten. Dit mag u niet verontrusten, daar de spier die wordt gebruikt om de oogleden toe te knijpen, op dat moment nog verdoofd is. Zodra deze verdoving uitgewerkt is, zullen deze klachten geleidelijk afnemen. 

Onderste oogleden 

 Indien er tevens een huidteveel aanwezig is, wordt de incisie langs de buitenzijde van het onderste ooglid uitgevoerd. Hierdoor kunnen we het huidteveel ineens wegnemen. Na een tijdje verdwijnt het litteken onder het ooglid meestal zo goed als volledig. Wanneer dit littekentje erg naar opzij dient doorgetrokken te worden, kan dit hier nadien nog wel wat zichtbaar blijven. Het onderste ooglid kan na de ingreep een millimetertje lager komen te staan.

Als er géén huidteveel aanwezig is, wordt de incisie langs de binnenzijde van het ooglid uitgevoerd. Groot voordeel is de volledige afwezigheid van enig litteken. Vanzelfsprekend kan je dan geen huidteveel wegnemen.

Ooglidcorrectie

Na de ingreep

Eens in de wachtkamer aangekomen, krijgt u een kwartiertje een ijsbril aan. Een half uurtje later mag u naar huis vertrekken. Vermits u niet met de wagen mag rijden, dient u ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan voeren. Thuis dient u geen verband te dragen. Wél draagt u af en toe best een ijsbril. Indien u wenst krijgt u deze ijsbril in het centrum. Het zicht dient dan ook ten allen tijde normaal te blijven. Mocht uw zicht plots verminderen, kan dit een alarmteken zijn, en dient u ons onmiddellijk te contacteren. Controleer daarom regelmatig uw zicht.

Make-up laat u best de eerste drie weken achterwege, vermits de wonde hierdoor soms gepigmenteerd kan geraken. Zware inspanningen vermijdt u ook best de eerste drie weken.

De eerste twee weken na de ingreep treedt er meestal een min of meer uitgesproken zwelling en blauwe verkleuring op, met soms tevens uitbreiding naar de onderste oogleden, zelfs indien deze niet geopereerd werden. De eerste week is dit echter het meest uitgesproken. Na deze week bent u weer redelijk toonbaar, doch het definitieve resultaat kan u toch pas na een tweetal maanden beoordelen.

Kleine littekens zijn het gevolg van eender welke chirurgie waarbij er een incisie in de huid wordt gemaakt. Vanzelfsprekend proberen we ten allen tijde ervoor te zorgen dat deze zo onzichtbaar mogelijk zijn, vooral door ze in de natuurlijke huidplooien te laten vallen. 

Controle

Daags nadien zien we u graag steeds op controle, al was het maar om een nabloeding of een beginnende ontsteking uit te sluiten.

De hechtingen kunnen na 5-7 dagen verwijderd worden. U krijgt hiervoor een afspraak op de raadpleging, desgewenst kan ook uw huisarts de hechtingen verwijderen. Na de ingreep wordt er steeds een brief naar uw huisarts gezonden, zodat hij perfect op de hoogte is over de uitgevoerde ingreep.

Nazorg

De eerste drie dagen dient u twee tot driemaal per dag, 15 minuten lang, een ijsbril op de oogleden aan te brengen. Dergelijk ijsbrilletje is te verkrijgen bij de apotheker. Dit vermindert de aanwezige zwelling merkelijk. Bij de gewaarwording van droge ogen wordt u aangeraden driemaal daags kunsttranen te gebruiken. Eventueel kunt u 's avonds wat ooggel aanbrengen in het oog, om droogte thv het oogoppervlak te vermijden.

Activiteiten waarbij de bloeddruk plots stijgt, of waarbij er een druk ter hoogte van de oogleden kan optreden, en alcoholgebruik, worden de eerste twee tot drie dagen best vermeden. Deze activiteiten en gewoonten kunnen immers een uitzetting van de bloedvaten veroorzaken, met een hogere kans op nabloedingen en laattijdige ooglidzwelling.

Zoals reeds vermeld, zal de littekengenezing mooier en sneller verlopen indien u het roken enkele weken voor- en na de ingreep kan laten.

Contactlensgebruik kan een week na de ingreep opnieuw gestart worden. Zorg er dan wel voor niet te fel aan het ooglid te trekken tijdens het aanbrengen en/of verwijderen van uw lenzen. De eerste weken kan het gebruik van deze lenzen trouwens lichtjes hinderlijk zijn. Extra toediening van kunsttranen verlicht in de meeste gevallen deze klachten.
Vermijd het gebruik van make-up de eerste twee weken na de ingreep: het littekentje kan hierdoor anders wat gepigmenteerd worden.

Douchen, waarbij de oogleden vochtig worden, is toegelaten vanaf 1 week na de ingreep.
De wonde kan u desgewenst reinigen met ‘Blephaclean' compresjes.

Het gevoel na de ingreep

In het begin kan u een licht spannend gevoel ter hoogte van de oogleden en de ogen gewaarworden. Meestal duurt dit slechts een tweetal dagen. De pijn nadien is zo goed als afwezig. Indien er lichte hinder is, kan een pijnstiller met Paracetamol, doch zonder acetylsalicylzuur, zoals Dafalgan, worden ingenomen.

Bijwerkingen en complicaties

Deze ooglidoperatie kent een erg hoog percentage tevreden patiënten. Geen enkele chirurgische ingreep is echter vrij van bijwerkingen en/of verwikkelingen. Onder deze complicaties zijn er enkele zeer zeldzame doch ernstige, doch tevens enkele vaker voorkomende en minder ernstige. Elke mogelijke complicatie kan echter onmogelijk vermeld worden; deze lijst mag dus niet als volledig beschouwd worden.

Een vaak voorkomende klacht na de ingreep is de gewaarwording van een zanderig gevoel ter hoogte van de ogen, of tranende ogen. Bij voorbeschikte patiënten wordt dit probleem op voorhand besproken. In elk geval bestaat de behandeling uit kunsttranen, en eventueel punctumplugs. De hinder hiervan vermindert echter in de meeste gevallen na enkele weken tot maanden. Een laagstand van het onderste ooglid werd eveneens reeds besproken.

Een verschil in hoogte en/of huidplooi tussen de beide oogleden is bij de meeste mensen aanwezig. Hoewel er getracht wordt dit verschil na de ingreep zo veel mogelijk te beperken, kan het soms toch aanwezig zijn. Wanneer deze asymmetrie storend is, en na meerdere maanden nog steeds blijft bestaan, is dit soms nog te verhelpen door in een tweede tijd een bijkomend stukje huid te verwijderen.

Vlak na de ingreep is het ooglid dikker omwille van vochtopstapeling. De meeste zwelling verdwijnt reeds na één tot twee weken, doch vermits er tijdens de operatie lymfevaten worden doorgesneden, duurt het volledige herstel hiervan toch langer. In zeldzame gevallen kan er zich na een ingreep aan de bovenste oogleden, ook vocht opstapelen ter hoogte van de onderste oogleden. Ook hier is geduld hebben de boodschap.

Ook het gevoel ter hoogte van het ooglid kan aangetast zijn, vermits er tevens soms zenuwen worden doorgesneden. Ook hiervan kan de genezing enkele maanden duren.

Tot slot...

Zeldzaam kan een eventuele nabloeding in het ooglid soms doorsijpelen toch diep achterin de oogkas, zelfs tot achter het oog. U kan dit opmerken doordat het oog begint uit te puilen, met meestal een vermindering van het zicht. Dit zijn twee alarmtekens, waarbij u ons onmiddellijk dient te contacteren.In het begin kan u een licht spannend gevoel ter hoogte van de oogleden en de ogen gewaarworden. Meestal duurt dit slechts een tweetal dagen. De pijn nadien is zo goed als afwezig. Indien er lichte hinder is, kan een pijnstiller met Paracetamol, doch zonder acetylsalicylzuur, zoals Dafalgan, worden ingenomen. 

Ooglidcorrectie resultaat