DIAGNOSE,  SYMPTOMEN, BEHANDELING EN VOORZORGSMAATREGELEN

 • diabetischeretinopathie.jpg
 • drp1.jpg

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Tijdens een routine controle bij de oogarts wordt het netvlies grondig gecontroleerd. Er wordt aangeraden bij diabetespatienten om dit jaarlijks te laten uitvoeren.

Indien er tijdens het oogonderzoek tekens van diabetische retinopathie ontdekt worden, kan het soms noodzakelijk zijn om verdere onderzoekingen te laten uitvoeren:

Fluo-angiografie: fluoresceine wordt in een ader in de arm ingespoten, en enkele seconden later kan de bloedsomloop in het netvlies gefotografeerd worden. Tijdens dit onderzoek kunnen de kleine haarvaatjes van het netvlies onderzocht worden, en kan bepaald worden hoeveel percentage van het netvlies ischemie of zuurstoftekort vertoont. Ook kunnen nieuwe, slechte bloedvaatjes gemakkelijk gezien worden. Laattijdige lekkage thv de macula of maculair oedeem kan hiermee ook aangetoond worden

OCT (Optical Coherence Tomography): hiermee kan een doorsnede genomen worden van het netvlies, en kan de dikte van de macula bepaald worden, zodat we gemakkelijk maculair oedeem kunnen opsporen.

 • fluoangiografiedrp.jpg

Wat zijn de symptomen? 

Aanvankelijk gaat de retinopathie meestal met geen enkel visueel symptooom gepaard. Het gezichtsverlies verloopt vaak geleidelijk en traag, maar kan brutaal worden wanneer er bloed lekt in het glasvcoht bij proliferatieve diabetische retinopathie.

 • verminderde gezichtsscherpte
 • minder goede detailwaarneming
 • wazig zicht
 • zwarte vlekjes in het gezichtsveld

De symptomen van diabetisch maculair oedeem zijn tevens een minder goede waarneming van details, bijvoorbeeld gekenmerkt door problemen bij het lezen.

 • diabetischeretinopathiesymptomen1.jpg
 • diabetischeretinopathiesymptomen2.jpg

Hoe wordt diabetische retinopathie behandeld?

De behandeling van diabetische retinopathie vergt een nauw overleg tussen de oogarts, de diabetoloog en de huisarts. Een tijdig opgespoorde ziekte kan doeltreffend worden behandeld. Zodra de beginnende diabetische letsels ontdekt zijn, moet de arts ze stabiliseren. De techniek die hiervoor gebruikt wordt, is laser fotocoagulatie. Met die techniek worden de ischemische gebieden van het netvlies behandeld waardoor de abnormale bloedvaten verdwijnen. Een laserbehandeling is erg doeltreffend, maar kan bij bepaalde patienten leiden tot een verminderd perifeer gezichtsveld en een licht verminderd nachtzicht leiden.

Bij proliferatieve diabetische retinopathie met bloedingen in het glasvocht, kan een vitrectomie uitgevoerd worden om het glasvocht met het bloed te verwijderen. De ingreep wordt beeindigd met een laserbehandeling.

Bij focaal oedemateuze diabetische maculopathie worden de zones die retinaal oedeem vertonen, behandeld met lichte focale laser fotocoagulatie. Deze lasertechniek helpt de gezichtsscherpte te stabiliseren en/of de evolutie van de ziekte af te remmen.

Bij diffuus oedemateuze diabetische maculopathie, of als de fovea is aangetast, kan de oogarts ontstekingswerende middelen zoals cortisone, of stoffen die de groeifactoren remmen zoals anti-VEGF (bijvoorbeeld Avastin, Lucentis) injecteren in het oog, om het oedeem te helpen resorberen.

Voor ischemische maculopathie bestaat er momenteel nog geen enkele behandeling.

 • laserdrp.jpg
 • vitrectomiedrp.jpg
 • intravitrealeinjectie.jpg

Welke voorzorgmaatregelen kan ik nemen?

 • Regelmatig het netvlies laten controleren door de oogarts
 • De suikerspiegel en de bloeddruk laten controleren
 • Veel bewegen
 • Het lichaamsgewicht onder controle houden
 • Stoppen met roken
 • Gezond eten