Belangrijk bericht ikv het Corona virus vanaf 16/03/2020

Om de verspreiding van het Corona virus zoveel als mogelijk te verhinderen, worden alle niet-dringende consultaties vanaf 16/03/2020 tem 02/05/2020 geannuleerd. Deze maatregel wordt genomen om de patiënten zoveel als mogelijk te beschermen tegen besmetting met het Corona virus. Deze maatregel kan nog verlengd worden. Wij vragen aan onze patiënten om binnen een viertal weken eens op te bellen voor een nieuwe afspraak.

Om zoveel als mogelijk ruimte vrij te houden voor opname van Corona patiënten in het ziekenhuis, worden alle niet-dringende ingrepen zoals de cataractoperaties en de ooglidcorrecties geannuleerd vanaf 16/03/2020 tem 02/05/2020. Deze maatregel kan nog verlengd worden.

De behandeling van de natte vorm van de leeftijdsgebonden maculaire degeneratie met intravitreale injecties zal zoveel als mogelijk verder gezet worden. 

Ook de behandeling van de dringende gevallen, zoals visusverlies aan één oog, of vreemde voorwerpen in het oog, zullen , zoveel als mogelijk is, doorgaan. 

Wij blijven telefonisch bereikbaar voor telefonisch advies.