Werkzaam te Sint-Andriesziekenhuis te Tielt

Vanaf 1 maart 2015 doen Dr. Lucas en Dr. Van De Moere tevens een consultatiesessie in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt. Tevens wordt aldaar oogchirurgie uitgevoerd, zoals de cataractchirurgie, ooglidchirurgie en intravitreale injecties.