Wie komt in aanmerking en wat gebeurt in het pre-operatief onderzoek?

De beschreven refractie afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met een bril of contactlenzen zodat de lichtstralen perfect invallen op het netvlies. Dankzij nieuwe technieken in de refractieve chirurgie kunnen wij bijna alle refractieve afwijkingen corrigeren met een steeds grotere voorspelbaarheid. In geval van LASIK, PRK, RK, ... wordt de kromming van het hoornvlies gewijzigd. Bij myopie wordt het centrum van het hoornvlies afgevlakt om de brekingskracht te verminderen. Bij hypermetropie wordt de kromming van het hoornvlies vergroot. Bij astigmatisme wordt de asymmetrische vorm van het hoornvlies gecorrigeerd.

In geval van phake-lensimplanten en clear-lensextractie kunnen we een refractie-afwijking corrigeren aan de hand van de sterkte van de implant lens.

De keuze van het type ingreep gebeurt tijdens het pre-operatief onderzoek aan de hand van volgende parameters:

 • kromming van het hoornvlies (keratometrie & topografie)
 • dikte van het hoornvlies (pachymetrie)
 • diameter van het hoornvlies
 • pupildiameter in het licht en in het donker
 • oogaslengte (echografie)
 • oogdruk
 • oogdominantie
 • leeftijd van de patiënt

Dragers van contactlenzen moeten hun lenzen uitlaten voor dit onderzoek: zachte contactlenzen gedurende 5 dagen, harde contactlenzen gedurende 2 tot 3 weken.

Refractieve chirugie is mogelijk bij:

 • elke gemotiveerde en geïnformeerde patiënt
 • die ouder is dan 18 jaar
 • bij wie de refractie min of meer stabiel is

Wie tevreden is over zijn bril of contactlenzen, is niet noodzakelijk geïnteresseerd . Personen die geen contactlenzen verdragen of die een beroep of sport uitoefenen waarbij een goede gezichtsscherpte zonder bril nuttig is, zullen wel gemotiveerd zijn.

Het is af te raden om een ingreep uit te voeren bij een patiënt die te hoge verwachtingen heeft. Het belangrijkste doel van de refractieve chirurgie is de tevredenheid van de patiënt en niet noodzakelijk een gezichtsscherpte van 10/10 zonder correctie. Voor elke ingreep moet samen met de patiënt worden nagegaan of de resultaten die hij/zij verwacht, kunnen behaald worden. De patiënt moet geïnformeerd worden over de relatieve onnauwkeurigheid die inherent is aan elke techniek uit de refractieve chirurgie, de eventuele risico's, de bijverschijnselen en de mogelijkheid tot herbehandeling.