Wat is Diabetische retinopathie?

Diabetische retinopathie is een degeneratieve aandoening van de bloedvaten van het netvlies die voorkomt bij mensen met suikerziekte of diabetes mellitus. Een aantal factoren bevorderen het ontstaan van diabetische retinopathie en versnellen het verloop ervan: de duur van de suikerziekte, de suikerspiegel in het bloed, een onstabiele suikerziekte, hoge bloeddruk, roken, enz...

Diabetische retinopathie is een belangrijke oorzaak van blindheid in de geindustrialiseerde landen. Wanneer ze echter tijdig wordt opgespoord, kan ze correct worden behandeld.

Diabetische retinopathie treedt op wanneer het teveel aan suiker in het bloed (typisch voor diabetes mellitus) schade heeft aangebracht aan de kleine bloedvaatjes die het netvlies voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. Bij de minder gevaarlijke niet-proliferatieve retinopathie treden er alleen kleine bloedingen en micro-aneurymata op. Micro-aneurysmata zijn uitzettingen of dilataties van de kleine bloedvaatjes. Deze kunnen dan beginnen lekken en vocht of exsudaten veroorzaken in het netvlies.

Bij proliferatieve diabetische retinopathie zijn de bloedingen veel groter en zijn er grote delen van het netvlies ischemisch (plaatsen waar de bloedtoevoer ontoereikend is geworden). Door dit groot tekort aan zuurstof worden er nieuwe, doch zwakke bloedvaatjes gevormd die dan beginnen te bloeden, en een glasvochtbloeding of een tractionele netvliesloslating kunnen veroorzaken.

Diabetische maculopathie treft vooral de macula (centrale zone van het netvlies), die zorgt voor het precisiezicht. Men onderscheidt verschillende vormen van diabetische maculopathie.

1. Oedemateuze maculopathie.

Het oedeem in de macula is merkbaar aan een verdikking van de macula of aan exsudaten (dit zijn kleine afzettingen die afkomstig zijn van lekkende micro-aneurysmata). Betreft het een kleine zone van retinaal oedeem en exsudaten, dan gaat het over een focaal diabetisch maculair oedeem. Betreft het een grote zone van maculair oedeem, dan gaat het over diffuus diabetisch maculair oedeem

2. Ischemisch diabetisch maculair oedeem:

Dit is te wijten aan een ontoereikende bloedvoorziening in de macula, waardoor de werking ervan wordt verstoord of onmogelijk gemaakt

Als je nog meer wil weten, klik dan verder om het antwoord op de volgende vragen te lezen: